Kundecase Growing Trees Network

Growing Trees Network anvender en integration fra IEX mellem Billwerk+ (Reepay), e-conomic og Paymatch for at lette deres administration. Dette frigør mere fokus til at understøtte partnerskaber, der fremmer ambitionen om at nedsætte CO2, bevare rent drikkevand samt fremme biodiversiteten og dyrelivet.
Growing Trees Network anvender IEX for at frigøre mere fokus til at understøtte partnerskaber, der fremmer ambitionen om at nedsætte CO2, bevare rent drikkevand samt fremme biodiversiteten og dyrelivet.
Growing Trees Network foundation har valgt en IEX integration til at varetage deres NGO
Growing Trees Network arbejder for at skabe den korteste vej mulig fra trædonation til skovrejsning, så indsatsen for klimaet speedes op.

Nemt at plante træer på abonnement

  • Lettere administration med en automatisering af ordreflow til afstemning
  • Simplificeringen af kundehåndtering fremmer ambitionen
  • Frigør fokus til understøttelse af partnerskaber

Værdierne bag projektet er, at når vi sammen løfter i flok, skaber vi mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

Growing Trees Network arbejder for at skabe den korteste mulige vej fra trædonation til skovrejsning, så indsatsen for klimaet speedes op. Via deres forskellige Folkeskovsprojekter, kan alle hjælpe til med beskyttelse af rent drikkevand, CO2 reduktion, nye rekreative områder, samt øge biodiversiteten.

Værdierne bag projektet er, at når vi sammen løfter i flok, skaber vi mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur. Ifølge Kim Nielsen, CEO.

Private trædonorer

Growing Trees Network er en naturorganisation drevet udelukkende af donationer, hvorfor gennemsigtighed administrativt og regnskabsmæssigt er af højeste prioritet. Deres administration effektueres løbende, så vidt muligt, til fordel for flest plantede træer.

Hos IEX er vi stolte over at støtte deres tilgang med vores integration, så det er enklere for Growing Trees Network at håndtere mængden af trædonationer.

Trædonationer fra private, enkeltstående eller som fast månedligt abonnement, håndteres gennem Billwerk+.

IEX letter administrationen og gør det enkelt

Growing Trees Network anvender IEX, Billwerk+ (Reepay), e-conomic og Paymatch for at lette deres administration. Dette frigør mere fokus til at understøtte partnerskaber, der fremmer ambitionen om at nedsætte CO2, bevare rent drikkevand samt fremme biodiversiteten og dyrelivet.

Integrationen sørger for automatisk at overføre deres abonnementsfornyelser fra Billwerk+ til e-conomic, så en faktura oprettes. Hertil er integrationen udvidet med en Paymatch-løsning, der letter afstemningen af betalinger.

Donationer fra private bliver håndteret via integrationen.

Virksomhedsdonorer

Virksomheder får en unik mulighed for at tage et aktivt socialt klimaansvar i deres forretningsaktiviteter som partner til Growing Trees Network. Gennem partnerskabet er det muligt at delagtiggøre sine ansatte og kunder f.eks. ved at plante et træ pr. produktsalg, medarbejder, kunde, ved events m.m.

Del af et større samfundsansvar

I samarbejde med trædonorer, private som virksomheder, håndteres miljømæssige, sociale og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Træer plantet i Folkeskovsprojekterne bidrager til:

Folke-, klima- og biodiversitetsskove i Danmark pålægges fredsskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Der plantes ca. 4.000 træer pr. hektar.

Trædonationer dækker:

  • Klargøring af jord, indkøb af planter og tilplantning af Folkeskovene
  • 2 års etableringspleje


På offentlig jord står Kommunen / Naturstyrelsen for planlægning og anlæggelse af Folkeskoven samt har ansvaret for den fremtidige drift. På privatjord står Naturplant for planlægning og anlæggelse af Folkeskoven, samt vedligeholdelse de første 2 år. Herefter har den private lodsejer ansvaret for den fremtidige drift.

Alle Folkeskove pålægges fredskovspligt, hvilket betyder der er sikret skov på arealerne i fremtiden.

Tænkt over tingene hos IEX

Alt, hvad vi arbejder med, foregår digitalt. Vi er altså storforbrugere af elektronik og digitale løsninger.

Det giver stof til eftertanke at vide, at vores internetforbrug, arbejdet ved en pc, som i øvrigt er tilkoblet flere skærme og et headset til telefoni belaster vores klimaaftryk. Derfor støtter vi gerne op om bæredygtige initiativer og tager samfundsansvar.

Indtil videre er det foregået i det små, men vi tænker over tingene. Vi har inkorporeret små mekanismer i hverdagen såsom spørgsmål, der skal opmuntre os til at handle bedre end vi gjorde i går.

  • Kan det genbruges eller repareres?
  • Er det godt for miljøet?
  • Nice to have eller need to have?


Det er for eksempel vores valg af fødevare såsom økologisk mælk til kaffen, en vanddispenser i stedet for flaskevand, valg af naturlige rengøringsmidler og vores planteservice har en klimaprofil, hvor de planter et træ for hver kunde.

Til daglig forsøger vi at undgå spild af ressourcer ved at have energibesparende apparater såsom varmeregulatorer, sparepærer, en madordning med hensyn til stop madspild, og så forsøger vi i så vidt muligt omfang at reparere og genbruge vores elektronik. Senest donerede vi vores brugte stole til genbrug, da vi af ergonomiske årsager måtte udskifte vores stole af ældre dato.

Vi har en arbejdsplads, der er socialt engageret i forhold til kultur og miljø, hvor vi tilpasser arbejdspladsen og miljøet i forhold til den enkelte medarbejder.

Skjul Læs mere

Vil du også samarbejde med IEX?

Growing Trees Network foundation har valgt en IEX integration til at varetage deres NGO