Digitaliseringsdagen 2023: Digital transformation er et potentiale for udvikling af din forretning

På Digitaliseringsdagen – Danmarks største konference om digital transformation inden for revisionshuse og bogføringsvirksomheder arrangeret af Digitaliseringsskolen – bidrog vi med et oplæg og en udstillerstand om integration og automatisering af digitale processer.

Det er inspirerende at se vores kerne-produkt – automatisering af dataflows – er blevet et centralt emne i transformationen til digitalt bogholderi. Vi er stolte og beærede over invitationen til at deltage og at vores produkt ses som en værdifuld del af konferencens tema.

CEO Niel Rokkjær talte ved den store sponsor-scene, hvor han præsenterede vores rejse fra manuelle processer til at blive “den digitale fragtmand” – en nøgleleverandør af IT-infrastruktur gennem integration. Idéen om den digitale fragtmand bygger på, at IEX er blevet en datahub, der som en fragtmand sender data frem og tilbage mellem alle platforme. Og i denne sammenhæng finder vi det relevant at kigge på den brede kontekst, der har muliggjort denne udvikling.

Her er standardisering af datasæt en væsentlig faktor for de muligheder, der findes i dag.

Niel Rokkjær på sponsor-scenen

Et potentiale i standardisering af data

Digitaliseringen af bogholderiet er i dag langt forbi overgangen fra analoge til digitale arbejdsgange. I dag foregår bogføring og økonomistyring i danske virksomheder næsten 100% digitalt og nye virksomheder er praktisk talt “født digitale”. Konceptet om digitalisering går nu mere på en dybdegående forvandling af, hvordan vi opbygger processer i og omkring systemerne, så vi får det største udbytte af dem.

Et levn fra digitaliseringens tidlige dage er, at data behandles i opdelte “siloer”. Den naturlige udvikling var dengang, at systemerne skulle kunne tale sammen, hvilket kræver en grad af ensartethed i datasættene. Den digitale opbevaring af data var derfor et stort skridt mod en strømlining af virksomhedens data-infrastruktur.

Fundamentet for integration bygger på strømlining af data. For at data kan udveksles korrekt, skal systemerne implementeres med tanke for en stringent og ensartet datahåndtering. Når dette er tilfældet, og processerne er helt fastlagt, er det muligt at sætte en maskine til at gøre arbejdet for dig.

I de sidste 10-15 år har cloud-systemer udviklet sig markant, og der findes nu et hav af værktøjer, der kan hjælpe med alle tænkelige opgaver i bogholderiet. Teknologien er der – implementering er blot et spørgsmål om, hvor godt virksomheden tager nye digitale værktøjer til sig.

Udviklingstendenser viser, at standardisering ikke bør ses som en begrænsning, men som en kerne i digital transformation. Det er derimod en naturlig del af udviklingen. Standardiseret data er et potentiale for udvikling af arbejdsprocesser, systemer og automatiseringer. Udfordringen ligger ikke i den aktuelle teknologi, men i at fremme en kultur for løbende fornyelse og ikke forblive fastlåst i gamle vaner.

Gode råd til implementering

Den digitale transformation er mere end nogensinde et hot topic i bogholderi og revision. Den nye bogføringslov medfører et lovmæssigt krav til en digital håndtering af bilag, samt en redegørelse for virksomhedens bogføringsprocedurer. Bogføringsloven har medført, at de mange virksomheder skal tage aktivt stilling til, hvordan systemer anvendes i forretningen, og i denne sammenhæng kan det kun svare sig at kigge på, hvilke optimeringer der kan laves i forretningens brug af systemer.

I et forsøg på at opsummere nogle key takeaways fra dagen, så kræver digital transformation:

Konferencen fremhævede, at digital transformation rummer et stort potentiale for bogholdere og revisorer. De tiltag, som transformationen indebærer, kan styrke processer i hele virksomheden og danne grundlag for udvikling og forbedring.

Afsluttende vil vi citere Claus Gråbæk Sørensen, en af arrangørerne bag Digitaliseringsdagen:

“… digitalisering mere end softwareløsninger og automatiseret bogholderi. Det handler om mennesker, det handler om at få det bedste ud af de mange løsninger der er på markedet, til at forbedre hverdagen for de mennesker der arbejder i branchen, skabe et fælles fundament så vi sammen kan løse de mange udfordringer vi står overfor.”

Den digitale fragtmand ser meget frem til at lægge vejen forbi konferencen næste år og til et fremtidigt samarbejde med mange af de branchefolk, vi fik talt digitalisering med.

IEX på Digitaliseringsdagen 2023