One stop shop moms kaldet OSS i e-conomic og Dinero

One stop shop moms kaldet OSS i e-conomic
Hos IEX er vi i tæt dialog med regnskaberne herunder e-conomic omkring håndtering af One stop moms.

Vi har holdt præsentations møde med e-conomic d. 27. maj angående OSS som indføres i EU ordningen pr. 1. juni. Lovgivningen vil kun være aktuelt for kunder som sælger for over 10.000 EUR om året.

e-conomic er kommet med forslag til hvordan de løser det, og de kommer til at introducere nye momszoner som skal opsættes i e-conomic for de lande man vil sælge til. OSS er dags dato ikke implementeret i e-conomic endnu, men altså noget de har prioriteret at udvikle omkring d. 1. juni.

OSS vil kræve noget opsætning i e-conomic som kunderne selv skal gennemgå, men for selve integrationen vil der ikke være meget opsætning i det. IEX tiltænker at lave en menu hvor kunderne kan vælge land + momszone kombo, som så vælger korrekt momszone i e-conomic.

Momszonerne bliver også pålagt varegrupperne så der kommer til at være udvidede momszoner som dikterer momssatserne.

e-conomic vil udvikle rapporter som kan bruges til selve indberetningen til Skat, baseret på de nye momszoner osv. Dette er ikke noget som integrationen skal bruge.

e-conomic har givet IEX følgende udmelding
“Vi har i e-conomic modtaget flere henvendelser netop omkring moms og salg til private i EU efter d. 01.07.2021 og derfor har vi også prioriteret, at kigge ind i udvikling af nye momsfunktioner, så vores nuværende og potentielle nye kunder kan registrere og rapportere moms ved salg til de forskellige EU lande.

Det er en ambition, at få de nye moms funktioner implementeret i e-conomic inden d. 01.07.2021, men vi har på nuværende tidspunkt ikke en officiel release dato.
Vi giver besked når der er nyt om implementering af de nye momsfunktioner.”

Opdatering 23/06:
e-conomic ruller OSS ud omkring 1. juli til test hos IEX. IEX er de første til at få besked når udrulningen kommer, og så vil vi lægge en plan for understøttelse og opdatere det i artiklen her.

Visma Dinero og OSS
Vi har undersøgt mulighederne for OSS i Dinero, og fundet frem til denne udmelding: “Dinero understøtter ikke ordningen, da det kun er en håndfuld af vores brugere, der bliver omfattet af det nye regelsæt.”
Det anbefales således at man konverterer til e-conomic hvis man er omfattet af ordningen.
https://dinero.dk/nyheder/moms-one-stop-shop/

Opdatering 02/07:
Vi har til eftermiddag modtaget en klarmelding fra e-conomic, at de er klar med løsningen fra deres side. Vi påbegynder test og tilrettelægger vores løsning herfra.

Opdatering 05/07:
Vi modtager mange henvendelser på, hvornår vores integration vil være kompatibel med e-conomic. Det er vigtigt for os at understrege, at vi først har kunnet påbegynde estimering af udviklingsopgaven i denne uge.

Alle udviklingsopgaver håndteres igennem en proces, hvor opgaven estimeres, udvikles og kvalitetssikres før udrulning i platformen. Dette skal sikre, at opdateringen af integrationsplatformen foregår forsvarligt. Uanset opgaven kan disse procedurer ikke omgås, da det er meget vigtigt, at der ikke laves fejl/bugs, der potentielt kan medføre store negative konsekvenser i regnskabsføringen.

Vi beder jer derfor om at ruste jer med tålmodighed, mens vi forsikrer jer om, at vi arbejder på at udvikle OSS-kompabiliteten hurtigst muligt.

Opdatering 08/07:
Vores feature til understøttelse af OSS til e-conomic er udviklet og bliver testet på beta-kunder. Der er indrapporteret en bug til e-conomic, hvilket vi afventer svar på, før vi kan aktivere featuren for vores kunder.

Når vi har en tilbagemelding på bugfixet fra e-conomic, vil vi kunne aktivere OSS-featuren. I første omgang vil det ikke være muligt selv at aktivere denne, da featuren stadigvæk er i beta. Har du interesse for at aktivere OSS-featuren, bedes du derfor skrive til IEX support på chatten eller på support@iex.dk, hvorefter vi vil kontakte dig hurtigst muligt, når det er muligt at aktivere OSS-featuren.

Opdatering 02/08:
Vi er fortsat i dialog med e-conomic omkring indrapporterede bugs til deres OSS-løsning. Vi afventer derfor en løsning på dette, hvorfor vi fortsat kun tilbyder aktivering af OSS-featuren i IEX igennem dialog med IEX supporten. Skriv derfor gerne til supporten på mail eller chat, hvis du vil høre mulighederne for at få aktiveret OSS-featuren.

Opdatering 30/08:
Vi har modtaget en opdatering om, at de indrapporterede bugs på API’et er rettet fra e-conomics side, og vi påbegynder nu test af funktionen igen. Vi sørger for hurtigst muligt at komme med en opdatering her på bloggen, og direkte til de kunder, vi er i dialog med om OSS-funktionaliteten.

Opdatering 01/09:
Vi har testet API’et og kan konstatere, at OSS-featuren er funktionel på faktura-oprettelse og opdatering. Det er ikke muligt at benytte OSS ved oprettelse/opdatering af ordrer. Dette er meldt tilbage til e-conomic, som vil følge op på det.

Vi vil hurtigst muligt gøre OSS-funktionen frit tilgængelig, så den kan aktiveres via dashboardet på app.iex.dk.

Opdatering 30/09:
OSS-featuren til e-conomic kan nu leveres på både faktura og ordrer, og er nu fuldt funktionel.

 

Eksterne henvisninger:

Brug af One Stop Moms i Billy
Dinero: Moms One Stop Moms
e-conomic: Opsætning af Moms One Stop Shop
Uniconta: One Stop Shop