Ny bogføringslov stiller krav til digitalisering og dokumentation

Et forslag til en ny bogføringslov forventes vedtaget d. 1. juli 2022. Digitalisering er i højsædet, og det betyder, at fra d. 1 januar 2023 skal alle virksomheder, undtaget små virksomheder uden personlig hæftelse, opbevare alt bilagsmateriale til bogføringen digitalt.

Den nye bogføringslov vægter transparens, hvorfor der er et øget fokus på dokumentation og muligheder for kontrol af bogføringen. Baggrunden for dette, er, at et bredt politisk flertal indgik en aftale i juni sidste år om øget revision. Dette for at styrke indsatsen mod svindel, samt hjælpe virksomheder til at undgå fejl i indberetningen af deres regnskab og angivelse af skat og moms.

Hvilke ændringer er på vej?

I forslaget til den nye bogføringslov er de mest markante ændringer:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse.
  • Der vil gælde forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.

Dertil er i lovforslaget beskrevet krav om transaktions- og kontrolspor. Transaktionsspor er den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og virksomhedens årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, og kontrolsporet er de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

Med IEX er du forberedt

Med en integration fra IEX, kan du automatisere de tunge manuelle processer omkring bogføringen. Dine ordrer fra webshoppen oprettes automatisk i regnskab som en faktura, så du har bilaget for salget liggende begge steder. Ordrenummeret føres med over som reference, så du kan altid pege fakturaen tilbage på det specifikke salg i webshoppen. Du bevarer det fulde overblik, og du får tilsendt en rapport, hvis der skulle ske nogle fejl.

Med løsningen PayMatch matches udbetalingen fra din indløser automatisk op med registreringen af betalingen på den tilhørende faktura. Dette overskueliggør den svære proces i at holde styr på betalinger og udbetalinger, og du er sikker på at have al den data, der er tilgængelig for dig, registreret i dit regnskab.

Med IEX kan du lettere leve op til de kommende krav i den nye bogføringslov. Samtidig slipper du for en stor mængde manuelt arbejde.

Vil du vide mere om, hvordan PayMatch kan hjælpe dig med at overholde den nye bogføringslov, er Nets gået ind i emnet med et dybdegående blogindlæg, som findes her:
https://info.nets.dk/blog/klar-til-ny-bogforingslov-med-paymatch-og-nets-easy


Kilder:

https://finansdanmark.dk/media/48405/lovforslag.pdf
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/virksomheder-kan-hoste-afledte-gevinster-af-ny-bogforingslov?publisherId=13560907&releaseId=13643382
https://www.danskrevision.dk/nyheder/ny-bogfoeringslov
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65760
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66030