Telefonsupporten holder lukket i dag

Handelsbetingelser

1. Firmaoplysninger.

IEX ApS
CVR nr. 35527710
Herstedvang 7C, 1. th.
2620 Albertslund
Tlf: (+45) 3222 4344
Email: [email protected]

2. Generelle betingelser.

2.1 IEX ApS leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har IEX såvel juridiske som almindelige etiske regler, som skal overholdes. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. IEX er ikke bundet af de i kundens ordre eventuelt anførte købebetingelser og vilkår, medmindre de er i overensstemmelse med nærværende betingelser.

3. Bestilling og betaling.

3.1 Ved endt bestilling modtager Kunden en ordrebekræftelse
3.2 IEX fremsender faktura så snart din integrationen er leveret.
3.3 Faktura betales via bankoverførsel eller med kreditkort. 3.4 Faktura betales via bankoverførsel til følgende konto:

Bankoplysninger: Nordea Bank
Reg nr. 2274 Konto nr. 6888670996
IBAN: DK232000688870996 SWIFT: NDEADKKK

Husk at bemærke faktura nr. ved bankoverførsel.

3.5 IEX modtager betaling med disse betalingskort:

Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB and Maestro.
Sådan betaling pålægges det til enhver tid gældende transaktionsgebyr for onlinebetaling.

4. Registrering af kundedata (persondatapolitik)

4.1 For at du kan indgå aftale med IEX ApS, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse, CVR.nr
4.2 IEX foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig.
4.3 Personoplysningerne registreres hos IEX og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
4.4 Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer IEX, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
4.5 Ledelsen, konsulenten som arbejder med sagen samt bogholderen for IEX har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
4.6 De dataansvarlige i IEX er Direktionen, Nicolai Jørgensen samt Niel Rokkjær.
4.7 IEX opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
4.7 IEX transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
4.8 Oplysninger afgivet til IEX videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
4.9 Som registreret hos IEX har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til IEX ApS via e-mail [email protected]
4.10 IEX forbeholder sig ret til at udsende informationsmails om IEX servicen og samt nye tiltag og tilbud.

5. Leveringsformer, behandlings- og leveringstid.

5.1 IEX vil altid behandle ordren hurtigst muligt.
5.2 For flere af vores integrationer vil du blive forbundet til IEX service med det samme pr. mail, og kan foretage din konfiguration jævnfør guides mm.
5.3 Hvor IEX varetager din konfiguration vil leveringstiden typisk være 1-3 arbejdsdage.
5.4 Du vil blive kontaktet af IEX medarbejder vedr. konfigurationen, hvor IEX kan udbede sig login informationer.
5.5 Leveringstid kan variere såfremt der er problemer med konfigurationen eller ved special konfiguration.
5.6 IEX bestræber sig altid på at orientere kunden om forsinkelser ved levering og årsag hertil.
5.7 Du kan altid rette henvendelse for at blive oplyst om en forventet leveringsfrist.
5.8 IEX leverer digitalt indhold som ikke er tilknyttet noget fysisk medie. IEX leverer udelukkende ydelser som udtrykkeligt er bestilt og accepteret af Kunden og derfor er der ingen fortrydelsesret, når først integrationen er klarmeldt og faktureret.

6. IEX abonnement.

6.1 Ydelserne kan variere afhængig af planen du abonnerer på jævnfør IEX hjemmeside som typisk er opdelt i Basic, Standard eller Premium kunde abonnement.
6.2 Abonnementeter forudbetalt og løber fra aftalens igangsættelse og 6 måneder frem.
6.3 Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter IEX fremsender en bekræftelse på opsigelsen. Opsigelsen kan ske skriftligt på [email protected] Det er Kundens eget ansvar at opsige aftalen 1 måned før fornyelse af periode også selvom Kunden ikke længere benytter de af IEX udbudte services.
6.4 Aftalen fornyes automatisk hver 5. måned op til en ny abonnementsperiode.
6.5 Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan IEX uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra IEX fremsendes og effektueres.
6.6 Kundens abonnementstype kan til enhver tid ændres af IEX uden forudgående varsel. IEX vil typisk redegøre for en opgradering i henhold til de gældende vilkår for data-forbrug mm. Forudbetalt afgift modregnes eventuelt kun kostprisen for større typer integrationer, men der stilles ingen garantier herfor.
6.7 For Premium kunder med over 2.000 ordrer pr. mdr. forbeholder IEX til enhver tid retten til at kontakte kunden for omlægning af abonnement til en dedikeret integration til 599,- med fri ordre overførsel. Dette af hensyn til driften i IEX shared integration. Det er naturligvis op til kunden at beslutte om denne ønsker at overgå til den dedikerede integration eller opsige sit abonnement.
6.8 IEX forbeholder sig til enhver tid retten til at kontakte kunder med en væsentlig større overførsel end normalt, det være sig ordrer, varer eller kunder, for overflytning til en anden abonnementstype.
6.9 Ændring af et abonnement til en mindre type integration kan kun ske ved Kundens skriftlige henvendelse herom for suveræn vurdering af IEX. Der kompenseres ikke økonomisk for ændringer til en mindre type integration i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.
6.10 Ønsker IEX at opsige et abonnement ved brud på de generelle regler, vil restance svarende til det resterende abonnement ikke tilbagebetales til Kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af IEX ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. IEX er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.
6.11 Ved forbrug af ordreoverførsler ud over de inkluderede ordrer pr måned i det af kunden valgte IEX abonnement, vil kunden blive faktureret for nærmeste tilkøbsordrepakke, der dækker det overskredne forbrug. Priser for tilkøbspakker fremgår i IEX dashboard'et.

7. Fair use transaktions grænse.

7.1 IEX har en Fair use transaktions grænse for sine abonnementer og hvor mange kunder, varer og ordrer der kan overføres pr. dag og pr. måned. Dette af driftmæssige årsager og for at kunne sikre en stabil drift.
7.2 Fair use grænse for IEX Shared som er Basic, Standard, Premium og Enterprise abonnementer er 5.000 transaktioner pr. dag dog  maks. 60.000 per måned. IEX Dedicated abonnement Fair use grænse er 10.000 transaktioner pr. dag dog maks. 120.000 pr. måned.
7.3 IEX kan uden forudgående varsel lukke demo konti på et hvilket som helst tidspunkt i demoperioden. Demo brugere har ikke krav på overførsel af data eller adgang til support.
7.4 IEX kan til enhver tid foretage en opgradering af abonnement ved overstigelse af Fair use grænsen. IEX vil typisk rette henvendelse herom. Ved væsentligt overforbrug af transaktioner kan IEX til enhver tid suspendere indtil der er fundet en løsning mht. overforbruget, eller opsige et abonnement.

8. Driftsikkerhed.

8.1 IEX forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. IEX forpligtiger sig til at udsende driftinformation omkring større begrænsninger. Driftstatus kan findes på https://iex.dk/da/iex-support/driftstatus.html
8.2 IEX tilstræber, at kundens services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året men stiller ingen garantier herfor. IEX er berettiget til at afbryde driften, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.

9. Logging af data.

9.1 IEX logger data i forbindelse med at kunne gensende data eller for at kunne identificere om data er leveret eller ej samt for kundens overførsels statistik.

10. Ved konfiguration varetaget af IEX.

10.1 Hvor IEX står for at konfigurere integrationen for Kunden. Herfor vil IEX udbede sig adgang (logins) for oprettelse af integration ml. systemerne.
10.2 Det er Kundens ansvar at tildele de nødvendige login muligheder for at IEX kan levere integrationen.
10.3 IEX vil tage kontakt til Kunde for nærmere konfiguration, således også en klarmelding.
10.4 Det er kundens ansvar at sætte sig ind i de mest generelle spørgsmål for konfigurationen og sikre sig at klarmeldingen er fyldestgørende.
10.5 IEX tager ikke ansvar for ændringer i systemerne som har betydning for integrationen.
10.6 IEX tager ikke ansvar for konflikter med 3. parts plugins e.l. Her er typisk disse muligheder:
- Afinstaller eller find et andet 3. parts plugin som ikke konflikter
- IEX bruger tid efter aftale på at omgå konflikten
10.7 Du kan indenfor 10 dage efter konfigurationen er foretaget få udført alm. konfigurations tilpasninger. Herefter ser vi konfigurationen som fuldført. Yderligere konfiguration kan herefter aftales på timebasis.

11. Support.

11.1 IEX yder primært support på egne services og henviser altid til ekstern support hos andre tjenester.
11.2 Henvendelse til IEX support foregår typisk pr. mail [email protected], ticket system, chat for alm. support.
11.3 Telefonisk support bør kun ske ved akut opståede problemer, hvor der ikke er forbindelse eller såfremt Kundens abonnement tillader det.
11.4 Henføres fejlen til Kundens egen misligholdelse, forkert opsætning e.l. forbeholder IEX sig retten til at fakturere Kunden den til enhver tid gældende timepris for support.

12. Opdateringer, opgraderinger og vedligeholdelse af IEX service.

12.1 IEX opdaterer løbende sin service.
12.2 Afhængigt af dit IEX abonnement har du adgang til at hente og installere nye (og gamle) versioner.
12.3 Basic kunder har kun mulighed for at tilkøbe opdaterede versioner af IEX service (kontakt IEX for pris).
12.4 Opdatering vil ske løbende mens kritiske opdateringer vil ske hurtigt som muligt. Du er altid velkommen til at kontakte IEX for en opdaterings status.
12.5 IEX er ikke forpligtet til at opgradere sin service til nyere versioner, men vil typisk sørge for dette.
12.6 IEX vil typisk informere sine Kunder om opgradering til nyere versioner, og der vil indgå tidsforbruget heri.
12.7 IEX er ikke forpligtet til at supportere eller holde en forældet IEX service i drift, men vil bestræbe sig herpå så længe IEX finder det nødvendigt.

13. Funktionalitet.

13.1 IEX kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i kildekode, tilhørende plugins eller andet anvendt programmel i de udbudte services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer som soft- og hardwarefejl eller fejlkonfigurationer.
Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af nærværende aftale pålægges Kunden at afholde. Dette omfatter også IEXs tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support.

14. Priser.

14.1 Alle opgivne priser er eksl. 25% moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende ydelse. Oplyste priser er gældende pr. 01.01.2015 og kan til enhver tid ændres af IEX med 1 mdr. varsel.

14.2 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

15. Fortrydelsesret og reklamation.

15.1 Ved køb af digitale tjenesteydelser i form af annoncer, tilkøb osv. har Kunden ifølge lovgivningen ingen fortrydelsesret, og kan som udgangspunkt ikke få refunderet sit køb.
15.2 Der gives på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som IEX efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.
15.3 Du bedes henvende dig til IEX med det samme, såfremt du oplever problemer med den ydelsen.
15.4 Er integrationen i dit tilfælde ikke mulig eller fyldestgørende, kan du ved henvendelse få din sag vurderet for refundering.
15.5 Reklamationen skal indeholde en fyldestgørende argumentation for hvorfor løsningen ikke svarer til det forventede.

16. Ansvar.

16.1 IEX stiller sin service til rådighed for håndtering og automatisering af data. Kunden har ansvar for at benytte IEX service for primær fejl-finding og sekundært søge support for hjælp.
16.2 IEX indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at ydelsen vil føre til et bestemt resultat.
16.3 IEX fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte services/serviceydelser eller andre forhold hos IEX.
16.4 IEX kan ikke gøres ansvarlig for brugerens eller tredjemands brug af servicen eller dennes funktioner.
16.5 IEX ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl som skyldes 3. part.

17. Opsigelse.

17.1 Kunden kan til enhver tid opsige abonnement- og serviceaftaler hos IEX jvnf. de gældende vilkår. Dette sker med en mdr. varsel før lukningsdagen. Evt. indbetalte udeståender godtgøres ikke.
17.2 Opsigelse skal ske skriftligt enten pr. mail til [email protected] eller pr. post til IEX. I opsigelsen anføres debitor nr., domæne der opsiges integration for, debitors navn og debitors underskrift. Alternativt kan opsigelse fremsendes pr. email, hvor det påhviler kunden at sikre, at IEX modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

18. Abonnementsperiode.

18.1 Fra 1. november 2015 løber abonnementsperioden fra den 1. til den 1. i måneden. Ordrer sættes som et data-entry på kunden, der tæller ned ved overførsel.

19. Ændringer i betingelser.

19.1 IEX forbeholder sig ret til med samtidig varsel at ændre nærværende salgs- og forretningsbetingelser.

Ved at benytte siden accepterer du samtidig brug af cookies. Mere info

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk