CSV-integration

csv_glyph
category-accounting
Pris fra DKK 369 pr. måned

Pris for opsætning vurderes ud fra den specifikke opgave

Importer eller eksporter data via CSV-fil

Med IEX kan du automatisk importere og eksportere CSV-filer til dit regnskab, din webshop, dit lager og/eller dit POS-system.

Integrationen sættes op til automatisk at hente eller oprette CSV-filer i en filmappe. Datafelterne matches op til det system, der forbindes, og hvis eventuel tilpasning af dataen er nødvendigt, kan IEX klare de fleste problemstillinger ved hjælp af filtre og mappings.

Integrationen skal sættes op af IEX teknikere. For at komme i gang skal IEX vurdere en eksempelfil, samt en beskrivelse af hvad der ønskes gjort med filen.

Du kan finde et overblik, hvilke systemer IEX kan kobles op til her.

Få en vurdering på CSV-integration

Udfyld formularen, så sender vi dig en vurdering.

Hvad kræver en CSV-import/eksport igennem IEX?

Vurdering af CSV-fil

For at kunne estimere, om en automatisk import/eksport af en CSV-fil kan opsættes, skal IEX have en eksempel-fil til vurdering. Filen skal eksemplificere den data, der skal overføres, og indeholde data i samme format som den reelle data, der skal overføres.

Udfyld ovenstående formular for at få en uforpligtende vurdering af en CSV-import/eksport.

Opsætning + Abonnement

IEX vurderer et tilbud på opsætningen ud fra estimeringen af eksempelfilen + den beskrevne opgave.

Dertil kræver den automatiske overførsel et løbende abonnement på IEX-platformen. Prisen på det løbende abonnement sendes med i tilbuddet fra IEX.

Evt. Opsætning af filmappe

Der skal tilknyttes en filmappe til IEX integrationen, hvor IEX henter eller genererer CSV-filen. Hvis nødvendigt kan IEX stille en filmappe til rådighed som en udvidelse til abonnementet.

Bemærk, IEX kan ikke opkoble filmappen til dit andet system, og I er derfor selv ansvarlige for at føre filen til og fra filmappen (evt. via en funktionalitet i jeres system).

Eksempelfil: For at kunne vurdere, hvorvidt den ønskede fil-import/eksport vil være mulig, skal IEX bruge en eksempelfil, samt en beskrivelse af, hvad der skal gøres med filen. Herunder finder du et eksempel på en fil, der kan importeres eller eksporteres via IEX.

Download eksempel-fil

CSV-filens vej igennem IEX

Nedenstående vises, hvordan en CSV flyttes igennem IEX.

CSV-import:
For at få opsat en fil-import, kræver det i første omgang, at der arrangeres en eksport af CSV-filen til en filmappe, der er koblet til IEX. I har selv ansvar for at arrangere, at CSV-filen eksporteres til filmappen, da IEX ikke varetager den del af overførslen. Der findes mange måder at eksportere en CSV-fil, men uanset om der anvendes en metode, som systemet tilbyder, eller om filen genereres manuelt, er det vigtigt, at CSV-filen oprettes i et fast format

IEX trækker automatisk filen ud af filmappen i et regelmæssigt interval. Det kan f.eks. være én eller flere gange om dagen, eller én gang om ugen. Frekvensen defineres ud fra jeres behov, samt hvad størrelsen på filen muliggør. 

For at opsætte en fil-import skal filen flyttes via en filmappe ind i IEX. I CSV-modulet i IEX matches kolonnerne i CSV-filen til de felter i modtagersystemet (Dit system #2), hvortil indholdet skal importeres. I skal selv arrangere, at CSV-filen eksporteres fra det første system

Filen indlæses 

Match af kolonner + oversættelse til modtagermodul foregår i IEX

Dit system #1

Filmappe (FTP)

IEX

Dit system #2

Eksempel på pris

Pris for opsætning vurderes ud fra den specifikke opgave, men starter typisk ved DKK 5.000.

Total pr. md.:DKK 449,00
CSV-modulDKK 150,00
FTP-modulDKK 50,00
FTP-service* (Ikke påkrævet)DKK 50,00
Visma e-conomic**DKK 50,00
Standard-abonnement (Halvårlig)DKK 129,00

* Bemærk, FTP-servicen er ikke påkrævet, hvis I selv kan stille en filmappe til rådighed. FTP-modul (påkrævet) er den connector, der anvendes til at forbinde til FTP-servicen.

** Her anvendes Visma e-conomic som eksempel. Se priserne for alle moduler på iex.dk/priser

Forbind dine systemer på kryds og tværs med IEX

IEX skaber forbindelse mellem dine systemer, filer og apps – og kan dertil koble andre systemintegrationer til i en samlet opsætning. Med en fuldautomatisk fil-overførsel, kan du koncentrere dig om at drive din virksomhed og skære ned på administrativt arbejde.