Denne guide er til opsætning af integration mellem Shopify og E-conomic på version 3 af IEX platformen.

Rækkefølgen, modulerne skal opsættes i, er vilkårlig.

Guiden starter ved forbindelse og opsætning af moduler.

Efter du har forbundet modulerne, kan du altid skippe de forskellige trin i opsætning for at opsætte senere.

Forbind Visma e-conomic-modul

Inden du trykker på knappen til at forbinde til Visma e-conomic, kan du med fordel åbne en ny fane (Ctrl + T eller Cmd + T) og logge ind på https://www.e-conomic.dk/login

• Herefter kan du klikke på Connect to E-conomic / Forbind E-conomic for at gå videre.

Hvis du ikke er logget ind, når du trykker på knappen, vil du blive ført direkte til regnskabets login-vindue. Efter du har logget ind, vil du ikke automatisk blive anmodet om at Tilføje app’en.
• Du skal derfor trykke to gange tilbage i browseren, indtil du rammer det viste vindue. Når du trykker på knappen igen, vil du automatisk blive ført til det rigtige vindue.

Tilføj app

Tryk på Tilføj app for at acceptere tilføjelsen af IEX.

Vær opmærksom på, at du skal have et SuperUser-login for at have adgang til at tilføje apps.

Sæt e-conomic-indstillinger: Kunder

Customer settings bruges til at angive, hvordan kunder skal oprettes i regnskabet.

• Customer group: Vælg kundegruppe ud fra indstillinger hentet fra E-conomic

• Customer Payment Terms: Vælg betalingsbetingelse for nyoprettede kunder

• Customer Vat Zone: Vælg kundens moms-zone.

Enable customer update: Før kunden oprettes, foretages der automatisk et check ud fra email-adressen, om kunden allerede eksisterer i regnskabet. Aktiver denne indstilling, hvis du vil tillade opdatering eksisterende kunder.

• [Customer fields to update]: Krydses Enable customer update af skal der angives, hvilke felter må opdateres.

Ønsker du at oprette kunder under flere forskellige indstillinger, kan der oprettes en mapping. Til dette skal der på ordren bruges en fast indikator til at definere mappingen, f.eks. land: Tyskland -> Moms-zone: EU

Mapping tool’et koster 20 kr. pr. md. Kontakt IEX for at høre nærmere om mappings.

Sæt E-conomic-indstillinger: Ordrer

Indstillingerne gælder for ordrer, der oprettes i regnskabet.

• Order sync type: Denne indstilling definerer, om der skal oprettes en faktura eller en ordre i regnskabet.

• Base currency: Her skal du angive, hvad der bruges som basis-valuta i regnskabet.

• Shipping SKU (anbefalet): Hvis dine webshop-ordrer indeholder en linje for fragt eller afhentning, skal dette felt udfyldes for at tilskrive et varenummer til linjen for fragt. Dette varenummer skal manuelt oprettes i e-conomic.

• Shipping SKU Tax Exempt (anbefalet): Dette varenummer tilskrives linjer for fragt uden moms. Bemærk, at hvis du ordren indeholder fri fragt, så vil denne betragtes som fragt uden moms. Fri fragt er også en ordrelinje, der bliver oprettet, og ordren vil ikke kunne oprettes, hvis der mangler varenummer til denne.

Hvis dine ordrer fejler i overførslen grundet manglende varenumre, bør du tjekke efter, om der indgår fragt på dine ordrer. 

Indgår der ordrelinjer for fragt – selv hvis det er fragt til 0 kr. – skal Shipping SKU og Shipping SKU Tax Exempt være udfyldt, og varenumrene skal være oprettet i e-conomic.

• Payment fee SKU (ikke påkrævet): Tilskriver et varenummer til linjer for betalingsgebyr. Varenummeret skal manuelt oprettes i e-conomic.

• Discount SKU (ikke påkrævet): Tilskriver et varenummer til linjer for en fast rabat (dvs. et fast beløb og ikke en procentdel). Varenummeret skal manuelt oprettes i e-conomic.

• Skip zero amount shipping lines: Udelad fragt-linjer på 0 kr. (eller anden valuta), så de ikke bliver overført med ordren.

• Enable auto create product: Aktiver denne for at tillade automatisk oprettelse af varer, der er angivet på ordren. Der tjekkes på varenummeret, om varen eksisterer i regnskabet i forvejen.

Som udgangspunkt anbefaler vi aktivering af Auto create product. Hvis et nyt varenummer fra webshoppen ikke eksisterer i E-conomic, vil oprettelsen af ordren blive afvist, hvis der ikke må oprettes produkter.

Obs: Manglende varenumre er den hyppigste årsag til, at ordrer, der modtages fra webshoppen ikke kan oprettes i e-conomic.

Du bør sikre dig, at der findes varenumre på alle varer, der sælges i webshoppen.

Dertil kan du bruge SKU-felterne i IEX til at tilskrive varenumre til linjer for fragt, fragt uden moms, betalingsgebyrer og rabatter. Disse varenumre skal manuelt oprettes i e-conomic.

Sæt E-conomic-indstillinger: Faktura

Her sætter du de gældende indstillinger for fakturaer. Disse skal udfyldes, også hvis du har valgt Order sync type til Order.

Default invoice layout / Standard faktura layout (påkrævet): Vælg standard faktura layout. Har du brug for hjælp til opsætning af faktura layout, henvises der til e-conomic support.

• Default payment terms / Standard betalingsbetingelser (påkrævet): Vælg standard betalingsbetingelser

• Payment setup /Betalingsopsætning (ikke påkrævet): Dette er til avanceret opsætning af flere betalingsbetingelser. Se beskrivelse i boksen nedenfor.

• Register payments / Registrer betalinger: Undlad at krydse af.
Avanceret indstilling til registrering af betaling i kassekladden, når der registreres en anden metode end den oprindeligt angivne på ordren. Denne bruges typisk i forbindelse med abonnementsbetalinger.

Kontakt IEX support, hvis du vil anvende registrering af betalinger.

[Automatically book invoice / Automatisk bogføring]: Har du valgt Invoice under Order Sync Type, kan der aktiveres automatisk bogføring af fakturaer. Vi anbefaler, at du først aktiverer denne, når din integration er færdigt testet, og du er tilfreds med resultatet.

• [Mail booked invoice]: Aktiveres for automatisk mail-udsendelse af faktura. Dette kræver, at du har en SMTP server opsat. Kontakt din webudvikler, hvis du er i tvivl om dette.

Avancerede indstillinger: Payment setup / Betalingsopsætning

Denne funktion bruges, når der skal gælde flere betalingsbetingelser på integrationen. Du kan opsætte så mange betingelser, som du har brug for. Bemærk, at hvis betalingstypen ikke falder indenfor en regel i dette værktøj, overføres der ud fra de givne indstillinger i Stamdard faktura layout og Standard betalingsbetingelser.

Payment type / Betalingstype fra shop: Indsæt en betalingstype fra din shop

Invoice layout / Faktura-layout: Vælg et faktura-layout fra dit regnskab

Payment terms / Betalingsbetingelse: Vælg betalingsbetingelse fra dit regnskab

Contra account / Modkonto: Vælg en modkonto i regnskabet. Denne benyttes kun, hvis registrering af betalinger er aktiveret.

Tryk på  for at tilføje betingelsen. Luk for at gemme.

Sæt E-conomic-indstillinger: Produkter

Her sættes indstillingerne for produkt-overførsel til regnskabet.

• Enable product create: Aktiver for at tillade oprettelse af nye produkter i regnskabet. Produkterne vil blive oprettet med samme SKU i regnskabet som i webshoppen. Bruger du varianter i webshoppen oprettes produktet med variantens SKU.

Tjekkes denne af, aktiveres følgende indstillinger:

• [Default Product Group]: Vælg standard produkt-gruppe, varer med moms skal oprettes i.

• [Default Product Group Tax Exempt]: Vælg standard produkt-gruppe, varer uden moms skal oprettes i.

• [Product fields to create]: Vælg, hvilke varefelter der skal oprettes. Felterne ‘Navn’ og ‘Nummer’ er påkrævede i e-conomic og er derfor forvalgte. Bemærk, kostprisen vil blive ignoreret, hvis du benytter e-conomics lagermodul.

 • [Cut SKU]: E-conomic tillader ikke SKU med over 25 tegn. Aktiver denne funktion, hvis du vil beskære dine varenumre (for enden af varenummeret) ned til 25 tegn.

Obs: Er dine varenumre over 25 tegn, afvises oprettelse af hele ordren i E-conomic.

• Enable product update: Aktiver for at tillade opdatering af produkter i regnskabet. Der tjekkes på varens SKU, om varen allerede findes i regnskabet.

Aktiverer følgende indstilling:

• [Product fields to update]: Vælg, hvilke varefelter der må opdateres.

Bruger du flere varegrupper i E-conomic?

Du kan med integrationen overføre dine varer til forskellige varegrupper. Dette kræver, at der på varefelterne i webshoppen er en fast indikator, der kan bruges til at sortere varen til den rigtige varegruppe. Det kan f.eks. et præfiks på SKU eller et felt, der angiver kategori.

Dette kræver et tilkøb af mapping tool. Kontakt IEX for at høre nærmere.

Sæt E-conomic-indstillinger: Lager

Disse indstillinger vises kun, hvis du har valgt et flow med lagersynkronisering.

• Filter stock on locations: Hvis du anvender flere lokationer, kan du bruge denne feature til at vælge, hvilke lokationer i regnskabet der må angive lagerantal i webshoppen.

Tryk GENERATE WEBHOOK URL

Der vil nu vises en Webhook URL, Webhook Data og Content type.

 

I et nyt faneblad, gå til e-conomic.dk og log ind i dit regnskab.

Gå til Alle indstillinger / Udvidelser / Webhooks / Nyt webhook

 Type: Vælg Varelager opdateret

• Navn: Giv webhooken et navn, f.eks. IEX lagerhook

• Kopier og indsæt oplysningerne fra webhooken i IEX: Webhook URL -> URL, Webhook Data -> Sendte data og Content type -> Content type

Tryk GEM. Din webhook er nu opsat.

 

Forbind Shopify-modul

I dette vindue skal du forbinde din Shopify-webshop.

• Indsæt dit webshop-domæne

• Tryk CHECK

• Tryk på CONNECT TO SHOPIFY

Du vil herefter blive bedt om at logge ind med din Shopify-konto. Hvis du allerede er logget ind, springes der direkte til indstillinger.

 

Indstil Shopify-modul

Her sættes indstillinger for dit Shopify-modul.

Synchronize inactive products: Aktiver denne for at tillade overførslen af produkter, der ligger inaktive i Shopify, ved produktoverførsler til regnskabet.

• Webshipper to shipping adress: Bruges Webshipper-plugin’et til håndtering af fragt, kan denne feature aktiveres for at overføre adressen fra webshipper med som leveringsadresse på ordren. Dette bruges i forbindelse med levering til pakkeshops.

• Order number field: Vælg, om ordrenummeret, der overføres til regnskabet skal bestå udelukkende af Shopify’s Order number, eller om det skal være Name, bestående af Prefix, Order number og Suffix.

Enable filters: Aktiverer avancerede filter-indstillinger til overførslen af ordrer. Dette er yderligere beskrevet i infoboks herunder. Vær opmærksom på, at hvis denne feature aktiveres, bliver alle ordrer som udgangspunkt filtreret fra, indtil filterindstillingerne udfyldes.

 

Når Enable filters ikke er aktiveret, overføres Shopify-ordrer på stadierne ‘paid’ og ‘partially paid’.

Anvendes Order number field: Name kan ordren overføres med præfix. Har du flere Shopify-webshops kan dette bruges til at identificere webshoppen og lave mappings.

Avancerede indstillinger:
Enable filters

Aktiver du Enable filters får du adgang til følgende indstillinger:

• Order ID to start from: Her vælger du det første ordre-ID overførslen må starte fra.

Bemærk dette virker kun fremadrettet. Sætter du et ordre-ID, der går bagud i tid fra før, integration blev oprettet, vil dette ikke medføre, at alle efterfølgende ordrer bliver overført.
Ønsker du en bagudrettet overførsel, kan du kontakte IEX for et tilbud.

• Financial states: Vælg, hvilke ordrer der må overføres ud fra Financial state.

• Fulfillment states: Vælg, hvilke ordrer der må overføres ud fra Fulfillment state.

Obs: Vælger du at sætte et filter for både Financial states og Fulfillment, skal begge kriterier gøre sig gældende for, at ordren må overføres.

• Transfer cancelled orders: Aktiver denne funktion for at tillade annullerede ordrer at blive overført.

• Transfer only orders once: Aktiver denne for at forhindre ordrer i at blive overført igen. Dette kan f.eks. være, hvis der ændres i ordren, eller ordren opdateres, hvor integration normalt ville overføre ordren igen.

Automatisk håndtering af krediteringer

For at aktivere overførslen af kreditnotaer / refunderinger, skal du gå til Connections / Forbindelser og aktivere forbindelsen med typen: creditNote

Derefter håndteres krediteringen automatisk i regnskabet, efter at kreditnotaen / refund er oprettet i webshoppen.

Hvis denne ikke eksisterer, skal du kontakte IEX support, som kan tilføje den for dig. Obs: Håndtering af krediteringer er ikke tilgængeligt på Startup-abonnementer.

Indtast betalingskort

Opsætningen er nu næsten færdig.

Du kan med fordel indtaste dine kort-oplysninger og lette faktureringen.

Aktiver integration

For at aktivere integrationen, skal du gå til:

– Indstillinger / Integrationsindstillinger: Aktiver på switchen og tryk GEM

Du kan teste integration ved at oprette en test-ordre i din webshop / abonnementssystem, og derefter tjekke om ordren/fakturaen er oprettet rigtigt i regnskabet.

Dashboard overblik

Dette er en overordnet guide til anvendelse af IEX version 3-dashboardet.

Bemærk, at screenshots kan vise et andre systemer end din pågældende integration, men den overordnede funktionalitet er den samme.

Connections / Forbindelser

Dette vindue viser, hvilke forbindelser der er sat op på integrationen, og hvorvidt de er aktive. Du kan selv aktivere og deaktivere forbindelser individuelt.

Schedule settings / Kørselsindstillinger

Her vises oversigten over faste kørsler (jobs), hvornår de sidst er kørt, og hvornår de kører næste gang.

Vær opmærksom på, at når der bruges webhooks, der løbende registrerer ændringer, vil der ikke fremgå et job for de enkelte forbindelser.

Subscription / Abonnement

Her finder du overblik over dit abonnement, dine faktureringsoplysninger og dine fakturaer. Her kan du også ændre dit abonnement.

Har du opbrugt de inkluderede ordrer på dit abonnement, er det også her, at du kan tanke flere ordrer op.

Settings / Indstillinger

Her finder du de overordnede indstillinger gældende for hele integrationen.

Det er her, at du kan aktivere / deaktivere hele integrationen på én gang. Hvis der ikke overføres noget, bør du indledningsvis tjekke, om integrationen er aktiv her.

Du kan også deaktivere de dine moduler enkeltvis, hvis du skulle have brug for det – f.eks. hvis du er i gang med at teste.

Log

Her finder du loggen over alt, hvad der er overført med integrationen.

Brug denne i fejlsøgning, hvis du f.eks. mangler en ordre.

Foldes en overførsel ud, kan du se den overførte data i originalformat og i modtagersystemets format.

Ved indstillingerne til dit regnskab, kan du også se en særskilt log kaldet Order information, der viser, hvilke ordrer der er registreret i regnskabet.

 

God fornøjelse med din IEX integration