Reepay til Dinero guide (IEX v3)

Denne guide er til opsætning af integration mellem Reepay og Dinero på version 3 af IEX platformen.

Rækkefølgen, modulerne skal opsættes i, er vilkårlig.

Efter du har forbundet modulerne, kan du altid skippe de forskellige trin i opsætning for at opsætte senere.

Forbind Reepay-modul

I dette vindue skal du forbinde din Reepay-konto med en API-nøgle.

Herunder er beskrevet, hvordan du genererer en API-nøgle i Reepay.

Opret en ny API-nøgle i Reepay

• Åbn en ny fane

• Log ind i din Reepay konto og gå til Developers / API credentials

• Ud for Private API Keys, tryk Generate new

• Kopier den Private API key, der oprettes og indsæt i IEX som Reepay token og tryk Check token.

Sæt Reepay-indstillinger

Her skal du indstille dit Reepay-modul i IEX.

Invoice settings / Indstillinger for faktura

• Invoice number prefix / Faktura nummer prefiks (valgfri): Bruges til at sætte et præfiks foran fakturanummeret, der oprettes i regnskabet.

• Default SKU / Standard SKU (påkrævet): Når der manuelt oprettes fakturaer i Reepay, findes der ikke et varenummer på ordrelinjerne. Dette felt tildeler et varenummer til ordrelinjer på manuelle fakturaer. Er du i tvivl, kan den blot udfyldes med Reepay-default-SKU.
Dette felt er påkrævet, om du bruger manuelle fakturaer eller ej.

• Default SKU no VAT / Standard SKU uden moms (påkrævet): Samme funktionalitet som ovenstående, men bruges til varer uden moms. Er du i tvivl, kan den blot udfyldes med Reepay-default-SKU-NV.
Dette felt er påkrævet, om du bruger manuelle fakturaer eller ej.

• Include period on orderlines / Inkluder periode på ordrelinjer (valgfri): Aktiver denne for at tilføje den gældende abonnementsperiode på ordrelinjen, der overføres til regnskabet.

• Invoice states to transfer / Fakturastadier, der skal overføres (påkrævet): Vælg, hvilket fakturastadie i Reepay, der skal overføres på. Vi anbefaler typisk, at der vælges “Settled” og “Failed”.
Der kan opsættes betalingsbetingelser i regnskabet, der gør sig gældende for, hvorvidt fakturaen er betalt i Reepay eller fejlet uden betaling. Læs mere om dette i afsnittet om betalingsopsætning.

• Period on discount and coupon lines / Periode på rabat og kupon linjer (valgfrit): Aktiver for at indsætte abonnementsplanens periode på rabat og kupon-linjer. Denne funktionalitet bruges kun i forbindelse med periodisering, hvilket ikke er tilgængeligt til Dinero.

Der kan opsættes særskilte betalingsopsætninger til fakturaer, der er registreret som betalte i Reepay.

Dette er beskrevet i afsnittet: Avancerede indstillinger: Payment setup / Betalingsopsætning

Forbind Dinero-modul

Først skal du forbinde Dinero-modulet til din Dinero-konto.

Du kan med fordel åbne en ny fane (Ctrl + T eller Cmd + T) for at logge ind og finde dine oplysninger i Dinero.

• Gå til https://app.dinero.dk/ og log ind.

• I menuen vælg: Integrationer

• Under Dine API-nøgler kan du se eksisterende nøgler og oprette nye.

 

Opret en ny API-nøgle i Dinero

• Tryk Ny API-nøgle

• Giv nøglen et navn, f.eks. “IEX nøgle”

• Tryk Opret

• I oversigten vil du nu kunne se den nyoprettede nøgle. Kopier nøglen, og indsæt den i API key-feltet i dit IEX vindue.

 

• Derefter skal du finde dit Company ID / Firma ID. Dette finder du nederst til venstre i Dinero menu-baren.

• Indtast dette Firma ID i IEX og tryk på CONNECT

• Din Dinero-konto er nu forbundet til IEX.

 

Sæt Dinero-indstillinger: Kunder

Customer settings bruges til at angive, hvordan kunder skal oprettes i regnskabet.

• Default payment type / Standard betalingsmetode (Påkrævet): Vælg, hvilken standard betalingsmetode, kunder skal oprettes med.
Under indstillingerne for Betalingsopsætning, kan der opsættes specifikke betalingsbetingelser pr. indløser, gældende for kunder på fakturaer, der er registreret som betalte. Vi anbefaler derfor, at der her indsættes en generel betingelse, der skal gælde for fakturaer, der ikke er registreret som betalte i Reepay. Disse vil overføres på Reepay-ordrestadiet “failed”.

Hvis Betalingsmetode er Netto: 
• 
[Payment days]: Angiv, hvor mange betalingsdage, der skal gælde for nyoprettede kunder med betalingsmetoden Netto.

Enable customer update / Aktiver kundeopdatering: Før kunden oprettes, foretages der automatisk et check ud fra email-adressen, om kunden allerede eksisterer i regnskabet. Aktiver denne indstilling, hvis du vil tillade opdatering eksisterende kunder.

 • [Customer fields to update]: Krydses Enable customer update af skal der angives, hvilke felter må opdateres

Der kan opsættes særskilte betalingsopsætninger til fakturaer, der er registreret som betalte i Reepay.

Dette er beskrevet i afsnittet: Avancerede indstillinger: Payment setup / Betalingsopsætning

Sæt Dinero-indstillinger: Ordrer

Indstillingerne gælder for ordrer, der oprettes i regnskabet. Dropdown-felter for valg af konti er på forhånd udfyldt med anbefalede standard-indstillinger.

• Taxable sales / Momspligtige salg: Vælg konto, hvori momspligtige salg skal oprettes

• Non taxable sales / Momsfrie salg: Vælg konto, hvori momsfrie salg skal oprettes

• B2B EU sales / B2B salg EU: Vælg konto, hvori B2B salg EU skal oprettes

• Abroad sales / Salg udland: Vælg konto, hvori salg til udlandet skal oprettes

• Delivery taxable / Momspligtig fragt: Vælg konto, hvori momspligtig fragt skal oprettes

• Delivery non taxable /Momsfrie fragtVælg konto, hvori ikke-momspligtig fragt skal oprettes

• Payment setup /Betalingsopsætning (ikke påkrævet): Dette er til avanceret opsætning af flere betalingsbetingelser. Se beskrivelse i boksen nedenfor.

• Order heading / Ordre overskriftHer kan du angive overskriften på ordren, der oprettes i Dinero. Du kan inkludere shortcoden [order_number] i teksten for at inkludere ordrenummeret.

• Use products / Brug produkter: Aktiver denne for at sammenkæde ordrer med eksisterende eller nyoprettede produkter i Dinero

• [Autocreate products / Aktiver ordre opdatering]: Opret produkter automatisk ud fra de angivne produktindstillinger

• Enable order update / Bogfør faktura: Aktiver denne for at tillade ændringer på eksisterende ordrer, hvis de ændres i webshoppen

• Book invoice / Bogfør faktura: Aktiver denne for automatisk at bogføre ordrer. Vi anbefaler, at denne først aktiveres, når integrationen er testet med et tilfredsstillende resultat i oprettelsen af kladden.

• [Register payments / Registrer betaling]: Aktiver denne for at registrere ordren som betalt i Dinero. Konti skal angives under betalingsopsætning.

• [Mail invoice / Send faktura email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af faktura via Dinero. Denne indstilling aktiverer følgende:

• [Mail invoice copy to your Dinero organization email /  Send faktura mail kopi til din Dinero firma email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af en kopi af fakturaen til din organisations-email

 

Vi anbefaler, at automatisk bogførelse af fakturaer først aktiveres, når du har testet integrationen af og er tilfreds med resultatet for overførslen.

Avancerede indstillinger: Payment setup / Betalingsopsætning

Dette værktøj findes under Dinero / Settings / Payment setup / Betalingsopsætning.

Med dette værktøj kan der opsættes betalingsopsætninger til Dinero, der gør, at fakturaer, der er betalt med kort i Reepay, registreres som betalt i Dinero.

Bemærk, at hvis betalingstypen ikke falder indenfor en regel i dette værktøj, overføres der ud fra de givne indstillinger i Standard betalingsmetode.

Payment type / Betalingsmetode fra shop: Her skal du indsætte ID’et på de indløsere, der bruges i Reepay, ud fra følgende liste (indsæt uden komma eller mellemrum): reepay, clearhaus, nets, dibs, stripe, quickpay, epay

(I Reepay, kan du se, hvilken indløser du bruger ved at gå til Configuration / Acquiring -> Se hvilke der er angivet)

Payment type / Betalingsmetode: Vælg Paid (Indløseren registreres kun på fakturaen, når der er brugt en indløser til betaling)

Payment days / Betalingsdage: (Kan ikke udfyldes ved Paid)

Account number / Konto: Her vælges typisk banken (55000). Alternativt kan der bruges en mellemregningskonto / tilgodehavende konto til indløseren. Ved spørgsmål henvises til din bogholder.

Tryk på  for at tilføje betingelsen. Luk for at gemme.

Indtast betalingskort

Opsætningen er nu næsten færdig.

Du kan med fordel indtaste dine kort-oplysninger og lette faktureringen.

Aktiver integration

For at aktivere integrationen, skal du gå til:

– Indstillinger / Integrationsindstillinger: Aktiver på switchen og tryk GEM

Du kan teste integration ved at oprette en test-ordre i din webshop / abonnementssystem, og derefter tjekke om ordren/fakturaen er oprettet rigtigt i regnskabet.

Dashboard overblik

Disse indstillinger findes generelt på alle IEX version 3-integrationer. Screenshots kan derfor vise et andet system, end din pågældende integration.

Connections / Forbindelser

Dette vindue viser, hvilke forbindelser der er sat op på integrationen, og hvorvidt de er aktive.

Schedule settings / Kørselsindstillinger

Her vises oversigten over faste kørsler (jobs), hvornår de sidst er kørt, og hvornår de kører næste gang.

Vær opmærksom på, at når der bruges webhooks, der løbende registrerer ændringer, vil der ikke fremgå et job for de enkelte forbindelser.

Subscription / Abonnement

Her finder du overblik over dit abonnement, dine faktureringsoplysninger og dine fakturaer. Her kan du også ændre dit abonnement.

Har du opbrugt de inkluderede ordrer på dit abonnement, er det også her, at du kan tanke flere ordrer op.

Settings / Indstillinger

Her finder du de overordnede indstillinger gældende for hele integrationen.

Kan du deaktivere / aktivere hele integrationen eller de enkelte moduler, hvis du skulle have brug for det, f.eks. hvis du er i gang med at teste.

Log

Her finder du loggen over alt, hvad der er overført med integrationen.

Brug denne i fejlsøgning, hvis du f.eks. mangler en ordre.

Foldes en overførsel ud, kan du se den overførte data i originalformat og i modtagersystemets format.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle systemer, der returnerer en godkendelse af, at en ordre er oprettet, så ved nogle systemer kan en ændring i loggen fremstå i stadiet “Overfører”, på trods af at overførslen er fuldent.

Ved indstillingerne til dit regnskab, kan du også se en særskilt log kaldet Order information, der viser, hvilke ordrer der er registreret i regnskabet.

 

God fornøjelse med din IEX integration