Denne guide er til opsætning af integration mellem Prestashop og Dinero på version 3 af IEX platformen.

Rækkefølgen, modulerne skal opsættes i, er vilkårlig.

Efter du har forbundet modulerne, kan du altid skippe de forskellige trin i opsætning for at opsætte senere.

Forbind Dinero-modul

Først skal du forbinde Dinero-modulet til din Dinero-konto.

Du kan med fordel åbne en ny fane (Ctrl + T eller Cmd + T) for at logge ind og finde dine oplysninger i Dinero.

• Gå til https://app.dinero.dk/ og log ind.

• I menuen vælg: Integrationer

• Under Dine API-nøgler kan du se eksisterende nøgler og oprette nye.

 

• Tryk Ny API-nøgle

• Giv nøglen et navn, f.eks. “IEX nøgle”

• Tryk Opret

• I oversigten vil du nu kunne se den nyoprettede nøgle. Kopier nøglen, og indsæt den i API key-feltet i dit IEX vindue.

 

• Derefter skal du finde dit Company ID / Firma ID. Dette finder du nederst til venstre i Dinero menu-baren.

• Indtast dette Firma ID i IEX og tryk på CONNECT

• Din Dinero-konto er nu forbundet til IEX.

 

Sæt Dinero-indstillinger: Produkter

Her sættes indstillingerne for produkt-overførsel til regnskabet. 

• Enable product create / Aktiver produktoprettelse: Aktiver for at tillade oprettelse af nye produkter i regnskabet. Produkterne vil blive oprettet med samme SKU i regnskabet, som i webshoppen. Bruger du varianter i webshoppen oprettes produktet med variantens SKU.

Hvis funktionaliteten “Use products / Brug produkter og Autocreate products / Opret produkter automatisk” er aktiveret under Ordreindstillinger, skal denne funktionalitet aktiveres.

Tjekkes denne af, aktiveres følgende indstillinger:

• [Default unit / Standard enhed]: Vælg den standard-enhed, varen skal oprettes med i regnskabet.

• [Default account taxable / Standard konto momspligtig]: Vælg den standardkonto, der skal bruges til momspligtige varer.

• [Product account non taxable / Standard konto momsfri]: Vælg den standardkonto, der skal bruges til ikke-momspligtige varer.

• Enable product create / Aktiver produktopdatering: Aktiver for at tillade opdatering af produkter i regnskabet. Der tjekkes på varens SKU, om varen allerede findes i regnskabet.

Aktiverer følgende indstilling:

• [Product fields to update / Felter der må opdateres]: Vælg, hvilke varefelter der må opdateres.

Bruger du flere varegrupper i Dinero?

Du kan med integrationen overføre dine varer til forskellige varegrupper. Dette kræver, at der på varefelterne i webshoppen findes en fast indikator, der kan bruges til at sortere varen til den rigtige varegruppe. Det kan f.eks. et præfiks på SKU eller et felt, der angiver kategori.

Dette kræver et tilkøb af mapping tool. Kontakt IEX for at høre nærmere.

Sæt Dinero-indstillinger: Kunder

Customer settings bruges til at angive, hvordan kunder skal oprettes i regnskabet.

• Default payment type / Standard betalingsmetode: Vælg, hvilken standard betalingsmetode, kunder skal oprettes med.

Hvis Betalingsmetode er Netto: 
• 
[Payment days]: Angiv, hvor mange betalingsdage, der skal gælde for nyoprettede kunder med betalingsmetoden Netto.

Enable customer update / Aktiver kundeopdatering: Før kunden oprettes, foretages der automatisk et check ud fra email-adressen, om kunden allerede eksisterer i regnskabet. Aktiver denne indstilling, hvis du vil tillade opdatering eksisterende kunder.

 • [Customer fields to update]: Krydses Enable customer update af skal der angives, hvilke felter må opdateres.

Ønsker du at oprette kunder under flere forskellige indstillinger, kan der oprettes en mapping.

Mapping tool’et koster 20 kr. pr. md. Kontakt IEX for at høre nærmere om mappings.

Sæt Dinero-indstillinger: Ordrer

Indstillingerne gælder for ordrer, der oprettes i regnskabet. Dropdown-felter for valg af konti er på forhånd udfyldt med anbefalede standard-indstillinger.

• Taxable sales / Momspligtige salg: Vælg konto, hvori momspligtige salg skal oprettes

• Non taxable sales / Momsfrie salg: Vælg konto, hvori momsfrie salg skal oprettes

• B2B EU sales / B2B salg EU: Vælg konto, hvori B2B salg EU skal oprettes

• Abroad sales / Salg udland: Vælg konto, hvori salg til udlandet skal oprettes

• Delivery taxable / Momspligtig fragt: Vælg konto, hvori momspligtig fragt skal oprettes

• Delivery non taxable /Momsfrie fragtVælg konto, hvori ikke-momspligtig fragt skal oprettes

• Payment setup /Betalingsopsætning (ikke påkrævet): Dette er til avanceret opsætning af flere betalingsbetingelser. Se beskrivelse i boksen nedenfor.

• Order heading / Ordre overskriftHer kan du angive overskriften på ordren, der oprettes i Dinero. Du kan inkludere shortcoden [order_number] i teksten for at inkludere ordrenummeret.

• Use products / Brug produkter: Aktiver denne for at sammenkæde ordrer med eksisterende eller nyoprettede produkter i Dinero.
Obs: Denne funktion kræver, at der er varenumre på alle varer i webshoppen.

• [Autocreate products / Aktiver ordre opdatering]: Opret produkter automatisk ud fra de angivne produktindstillinger

• Enable order update / Bogfør faktura: Aktiver denne for at tillade ændringer på eksisterende ordrer, hvis de ændres i webshoppen

• Book invoice / Bogfør faktura: Aktiver denne for automatisk at bogføre ordrer. 

• [Register payments / Registrer betaling]: Aktiver denne for at registrere ordren som betalt i Dinero

• [Mail invoice / Send faktura email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af faktura via Dinero. Denne indstilling aktiverer følgende:

• [Mail invoice copy to your Dinero organization email /  Send faktura mail kopi til din Dinero firma email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af en kopi af fakturaen til din organisations-email

Vi anbefaler, at automatisk bogførelse af fakturaer først aktiveres, når du har testet integrationen af og er tilfreds med resultatet for overførslen.

Avancerede indstillinger: Payment setup / Betalingsopsætning

Denne funktion bruges, når der skal gælde flere betalingsbetingelser på integrationen. Du kan opsætte så mange betingelser, som du har brug for. Bemærk, at hvis betalingstypen ikke falder indenfor en regel i dette værktøj, overføres der ud fra de givne indstillinger i Stamdard faktura layout og Standard betalingsbetingelser.

Payment type / Betalingstype fra shop: Indsæt en betalingstype fra din shop

Invoice layout / Faktura-layout: Vælg et faktura-layout fra dit regnskab

Payment terms / Betalingsbetingelse: Vælg betalingsbetingelse fra dit regnskab

Contra account / Modkonto: Vælg en modkonto i regnskabet. Denne benyttes kun, hvis registrering af betalinger er aktiveret.

Tryk på  for at tilføje betingelsen. Luk for at gemme.

Forbind PrestaShop-modul

Her forbindes PrestaShop med en API-nøgle.

 

• Indsæt Shop URL (inkl. https://)

• Access token: Dette er API-nøglen, der giver den nødvendige adgang til din Prestashop.

Herunder er beskrevet, hvordan du genererer en API-nøgle i PrestaShop.

Aktiver webservice:

Indstillinger for API-nøgler i PrestaShop, findes under Webservice

API-nøglen kaldes i WooCommerce for kunde-nøgle (Consumer key) med tilhørende kundekodeord (Consumer secret).

• Åbn en ny fane og log ind i din PrestaShop

• Gå Configure / Advanced Parameters / Webservice

• Under Configuration skal Enable PrestaShop’s webservice sættes til YES

• Tryk Save for at gemme

• Tryk Add new webservice key

 

Tilføj en ny API-nøgle (Webservice Accounts):

• Ud for Key tryk Generate

• Giv evt. nøglen en beskrivelse, f.eks. IEX API-nøgle

• Status skal være angivet til YES

Permissions: Det er vigtigt, at API-nøglen får den nødvendige læs/skriv-rettigheder til at kunne bruges med IEX. Derfor skal du tildele rettigheder til alle felter på View, Modify, Add og Fast view

• Dette kan let gøres ved at trykke på den blå tekst over kolonnen, hvorved der automatisk sættes flueben hele vejen ned.

• Tryk Save

Kopier nøglen:

Du føres nu automatisk tilbage til Webservice-vinduet, hvor den nyoprettede nøgle vil fremgå.

• Kopier nøglen, der på billedet er omkranset med rød firkant og indsæt den i IEX som Access token.

 

Sæt PrestaShop-indstillinger

Site settings:

• Shop URL: Udfyldes automatisk med dit domæne. Undlad at ændre på dette.

• Choose default language: Her vælges, hvilket sprog der bruges i din webshop.

• Sync product on: Her vælges, hvad produkter synkroniseres ud fra.

Order settings:

• Order status to transfer: Vælg, hvilket ordrestadie ordrer fra webshoppen skal overføres på.

• SKU field for orderlines: Angiv et SKU-felt til ordrelinjer.

Har du brug for at sortere i overførslen af produkter og ordrer, kan det meste lade sig gøre med filtre og mappings. Kontakt IEX for at høre mere om IEX’ Mapping Tool.

Sæt PrestaShop-indstillinger

Fullfillment settings

 

• Select shipped state: Vælg, hvilket stadie ordrer skal sættes i, når de er bekræftet afsendt.

• Select fulfillment failed state: Vælg, hvilket stadie ordrer sættes i, hvis fulfillment fejler.

• Set stock on the failed product to 0: Aktiver for automatisk at sætte lagerstatus til 0 på produkter, der har fejlet fulfillment.

Refund settings:

• Update state on refund: Aktiveres, hvis en ordrestadiet på en ordre ønsket ændret ved en refund. 

• [Refund state]: Ordrestadie til refund skal vælges, hvis ovenstående krydses af.

• Refund shipping: Aktiver, hvis fragtomkostninger skal indgå i kreditnota.

• Generate credit slip: Aktiveres, hvis kredit skal behandles som credit slip.

Indtast betalingskort

Opsætningen er nu næsten færdig.

Du kan med fordel indtaste dine kort-oplysninger og lette faktureringen.

Aktiver integration

For at aktivere integrationen, skal du gå til:

– Indstillinger / Integrationsindstillinger: Aktiver på switchen og tryk GEM

Du kan teste integration ved at oprette en test-ordre i din webshop / abonnementssystem, og derefter tjekke om ordren/fakturaen er oprettet rigtigt i regnskabet.

Dashboard overblik

Dette er en overordnet guide til anvendelse af IEX version 3-dashboardet.

Bemærk, at screenshots kan vise et andre systemer end din pågældende integration, men den overordnede funktionalitet er den samme.

Connections / Forbindelser

Dette vindue viser, hvilke forbindelser der er sat op på integrationen, og hvorvidt de er aktive. Du kan selv aktivere og deaktivere forbindelser individuelt.

Schedule settings / Kørselsindstillinger

Her vises oversigten over faste kørsler (jobs), hvornår de sidst er kørt, og hvornår de kører næste gang.

Vær opmærksom på, at når der bruges webhooks, der løbende registrerer ændringer, vil der ikke fremgå et job for de enkelte forbindelser.

Subscription / Abonnement

Her finder du overblik over dit abonnement, dine faktureringsoplysninger og dine fakturaer. Her kan du også ændre dit abonnement.

Har du opbrugt de inkluderede ordrer på dit abonnement, er det også her, at du kan tanke flere ordrer op.

Settings / Indstillinger

Her finder du de overordnede indstillinger gældende for hele integrationen.

Det er her, at du kan aktivere / deaktivere hele integrationen på én gang. Hvis der ikke overføres noget, bør du indledningsvis tjekke, om integrationen er aktiv her.

Du kan også deaktivere de dine moduler enkeltvis, hvis du skulle have brug for det – f.eks. hvis du er i gang med at teste.

Log

Her finder du loggen over alt, hvad der er overført med integrationen.

Brug denne i fejlsøgning, hvis du f.eks. mangler en ordre.

Foldes en overførsel ud, kan du se den overførte data i originalformat og i modtagersystemets format.

Ved indstillingerne til dit regnskab, kan du også se en særskilt log kaldet Order information, der viser, hvilke ordrer der er registreret i regnskabet.

 

God fornøjelse med din IEX integration