Vi understøtter udelukkende OpenCart version: 2.1 og 2.2.