Med IEX er det muligt at importere ordrer fra en tidligere dato.

Importen skal varetages af IEX, og er en ekstra service, der ikke er omfattet af den almindelige abonnementsordning. Der gives derfor et særskilt tilbud på import af tidligere ordrer.

Fuld import fra dato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Importer selv tidligere ordrer (enkeltvis)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Import af tidligere / forhenværende ordrer

Som udgangspunkt overfører integrationen fra oprettelsesdato og frem.

En import af forhenværende ordrer til regnskabssystemet er i mange tilfælde efterspurgt for at få regnskabet helt ajour.

Der er flere måder at håndtere dette på. I mange af vores webshop-integrationer (f.eks. med WooCommerce eller Shopify) er det muligt at overføre en ordre igen ved at lave en ændring på ordren.

Alternativt tilbyder vi at hente forhenværende ordrer ind som en tilkøbsservice til vores produkt. Der er dog følgende forbehold forbundet med sådan en overførsel:

  • En ordre kan fejle pga. af, f.eks.:
    • Manglende produkter i regnskabet.
    • Manglende varenumre på produkterne, så de ikke kan oprettes i regnskabet.
    • Manglende kundeinformationer, her under f.eks. telefonnummer, navn.

Pris på import af tidligere ordrer

Kontakt IEX for at få et tilbud på import af tidligere ordrer.

Prisen for en import af tidligere ordrer starter på DKK 600 (svarende 0.5 time teknikertid for koordinering og igangsættelse) + prisen for ekstra ordrer, udover dit abonnement, der regnes som ekstra ordrer.
Dvs. hvis du fx har et Basic abb. med op til 200 ordrer md. hvoraf der er brugt 50/200 ordrer, og der importeres 200 ordrer, så vil du blive takseret for 50 ekstra ordrer (250/200).

På app.iex.dk kan du på fanen Abonnement bruge Tank opfunktionen til at udregne, hvor meget det givne antal ekstra ordrer vil koste. 

IEX kan på forhånd ikke garantere et tidsforbrug og kender ikke den reelle ordremængde, inden opgaven påbegyndes. Afviger omfanget væsentligt fra den aftalte opgave, forbeholder IEX sig retten til at tilskrive en ekstra ordretakst for opgaven.

I tilfælde af at tidsforbruget overskrider den halve time, tilbydes en halv time til DKK 600 på ny.

Evt. Ekstra tilbud på opsætning

OBS: Bestillingen af en import af tidligere ordrer, forudsætter, at din integration er færdigt opsat og er testet til at være funktionel. Medmindre, der er bestilt IEX opsætning på integrationen, er det dit ansvar som kunde at sikre, at integrationen er funktionel, og at resultatet af overførslen er som ønsket.

IEX forbeholder sig retten til at afgive et ekstra tilbud på opsætning på integrationen, hvis det undervejs i importen af ordrer, viser sig, at integrationen ikke er funktionel.

I tilfælde af, at der afgives tilbud på opsætning, skal dette godkendes skriftligt, før IEX påbegynder opgaven. 

Ansvarsområde i forbindelse med import:

Ved import af tidligere ordrer (bagudrettet overførsel) anvendes de gældende indstillinger, der er sat for integrationen.

Ved indgåelse af aftale om en ordre-import, forudsættes det, at der ligger en fuldt funktionel integration til grund for overførslen. Hvis ikke integrationen er funktionsdygtig forbeholder IEX sig retten til at give tilbud på en opsætning af integrationen.

Inden igangsættelse af opgaven foretages en test af overførsel, eller der tages udgangspunkt i en eksisterende overførsel.

Det er kundens ansvar at gennemgå testoverførslen i detaljer og sikre, at IEX bliver oplyst om evt. ændringer, der skal laves i forhold til den foreliggende testoverførsel. 

Til hver en tid er det kundens ansvar at sikre sig, at overførslen giver det forventede resultat og at gøre IEX opmærksom på eventuelle fejl eller ændringer, der måtte opstå. Dette skal foregå så hurtigt som muligt, så IEX kan tilpasse overførslen og evt. fejlrette i retmæssig tid.

Ved evt. fejl og tilpasninger vil IEX så vidt muligt yde support og forsøge at hjælpe med udbedring af fejl. Ved brug af IEX platformen påtager kunden sig det fulde ansvar for ethvert tab, der kan skyldes brug og misbrug af IEX platformen. Du accepterer hermed, at det maksimale erstatnings-ansvar overfor dig ikke kan overstige det beløb, du har betalt for ydelsen.