Chargebee til Dinero guide (IEX v3)

Denne guide er til opsætning af integration mellem Chargebee og Dinero på version 3 af IEX platformen.

Rækkefølgen, modulerne skal opsættes i, er vilkårlig.

Efter du har forbundet modulerne, kan du altid skippe de forskellige trin i opsætning for at opsætte senere.

Forbind Chargebee-modul

I dette vindue skal du forbinde din Chargebee-konto med en API-nøgle.

Herunder er beskrevet, hvordan du genererer en API-nøgle i Chargebee.

 

 

Opret en ny API-nøgle i Chargebee

• Åbn en ny fane

• Log ind i din Chargebee konto og gå til Settings / Configure Chargebee / API Keys and Webhooks / API keys

• Tryk på Add API key

• Vælg Full-Access Key

Navngiv den nyoprettede nøgle – dette kan f.eks. “IEX API nøgle” og tryk Create key

• I oversigt vil du nu kunne se den nyoprettede nøgle. Kopier dit konto-navn, som det er angivet i domænet og indsæt i Name / Site. Kopier API-nøgle og indsæt i IEX og tryk Check and Save for at gå videre.

Sæt Chargebee-indstillinger

Her skal du indstille dit Chargebee-modul i IEX.

• Statuses to be transferred on: Vælg, hvilke fakturastadier der skal overføres på. Fakturaer vil blive overført til regnskabet. Så snart de rammer det stadie i Chargebee.

• Statuses to be transferred on: Vælg, hvilke(t) stadie(r) af kreditnotaer, der skal overføres til dit regnskab.

• Types of credit notes to transfer: Vælg, hvilke typer kreditnotaer, der må overføres til regnskabet.

Forbind Dinero-modul

Først skal du forbinde Dinero-modulet til din Dinero-konto.

Du kan med fordel åbne en ny fane (Ctrl + T eller Cmd + T) for at logge ind og finde dine oplysninger i Dinero.

• Gå til https://app.dinero.dk/ og log ind.

• I menuen vælg: Integrationer

• Under Dine API-nøgler kan du se eksisterende nøgler og oprette nye.

Opret en ny API-nøgle i Dinero

• Tryk Ny API-nøgle

• Giv nøglen et navn, f.eks. “IEX nøgle”

• Tryk Opret

• I oversigten vil du nu kunne se den nyoprettede nøgle. Kopier nøglen, og indsæt den i API key-feltet i dit IEX vindue.

 

Sæt Dinero-indstillinger: Kunder

Customer settings bruges til at angive, hvordan kunder skal oprettes i regnskabet.

• Default payment type / Standard betalingsmetode (Påkrævet): Vælg, hvilken standard betalingsmetode, kunder skal oprettes med.

Hvis Betalingsmetode er Netto: 
• 
[Payment days]: Angiv, hvor mange betalingsdage, der skal gælde for nyoprettede kunder med betalingsmetoden Netto.

Enable customer update / Aktiver kundeopdatering: Før kunden oprettes, foretages der automatisk et check ud fra email-adressen, om kunden allerede eksisterer i regnskabet. Aktiver denne indstilling, hvis du vil tillade opdatering eksisterende kunder.

 • [Customer fields to update]: Krydses Enable customer update af skal der angives, hvilke felter må opdateres

Sæt Dinero-indstillinger: Ordrer

Indstillingerne gælder for ordrer, der oprettes i regnskabet. Dropdown-felter for valg af konti er på forhånd udfyldt med anbefalede standard-indstillinger.

• Taxable sales / Momspligtige salg: Vælg konto, hvori momspligtige salg skal oprettes

• Non taxable sales / Momsfrie salg: Vælg konto, hvori momsfrie salg skal oprettes

• B2B EU sales / B2B salg EU: Vælg konto, hvori B2B salg EU skal oprettes

• Abroad sales / Salg udland: Vælg konto, hvori salg til udlandet skal oprettes

• Delivery taxable / Momspligtig fragt: Vælg konto, hvori momspligtig fragt skal oprettes

• Delivery non taxable /Momsfrie fragtVælg konto, hvori ikke-momspligtig fragt skal oprettes

• Payment setup /Betalingsopsætning (ikke påkrævet): Dette er til avanceret opsætning af flere betalingsbetingelser. Se beskrivelse i boksen nedenfor.

• Order heading / Ordre overskriftHer kan du angive overskriften på ordren, der oprettes i Dinero. Du kan inkludere shortcoden [order_number] i teksten for at inkludere ordrenummeret.

• Use products / Brug produkter: Aktiver denne for at sammenkæde ordrer med eksisterende eller nyoprettede produkter i Dinero

• [Autocreate products / Aktiver ordre opdatering]: Opret produkter automatisk ud fra de angivne produktindstillinger

• Enable order update / Bogfør faktura: Aktiver denne for at tillade ændringer på eksisterende ordrer, hvis de ændres i webshoppen

• Book invoice / Bogfør faktura: Aktiver denne for automatisk at bogføre ordrer. Vi anbefaler, at denne først aktiveres, når integrationen er testet med et tilfredsstillende resultat i oprettelsen af kladden.

• [Register payments / Registrer betaling]: Aktiver denne for at registrere ordren som betalt i Dinero. Konti skal angives under betalingsopsætning.

• [Mail invoice / Send faktura email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af faktura via Dinero. Denne indstilling aktiverer følgende:

• [Mail invoice copy to your Dinero organization email /  Send faktura mail kopi til din Dinero firma email]Aktiver denne for automatisk udsendelse af en kopi af fakturaen til din organisations-email

 

Vi anbefaler, at automatisk bogførelse af fakturaer først aktiveres, når du har testet integrationen af og er tilfreds med resultatet for overførslen.

Indtast betalingskort

Opsætningen er nu næsten færdig.

Du kan med fordel indtaste dine kort-oplysninger og lette faktureringen.

Aktiver integration

For at aktivere integrationen, skal du gå til:

– Indstillinger / Integrationsindstillinger: Aktiver på switchen og tryk GEM

Du kan teste integration ved at oprette en test-ordre i din webshop / abonnementssystem, og derefter tjekke om ordren/fakturaen er oprettet rigtigt i regnskabet.

Dashboard overblik

Disse indstillinger findes generelt på alle IEX version 3-integrationer. Screenshots kan derfor vise et andet system, end din pågældende integration.

Connections / Forbindelser

Dette vindue viser, hvilke forbindelser der er sat op på integrationen, og hvorvidt de er aktive.

Schedule settings / Kørselsindstillinger

Her vises oversigten over faste kørsler (jobs), hvornår de sidst er kørt, og hvornår de kører næste gang.

Vær opmærksom på, at når der bruges webhooks, der løbende registrerer ændringer, vil der ikke fremgå et job for de enkelte forbindelser.

Subscription / Abonnement

Her finder du overblik over dit abonnement, dine faktureringsoplysninger og dine fakturaer. Her kan du også ændre dit abonnement.

Har du opbrugt de inkluderede ordrer på dit abonnement, er det også her, at du kan tanke flere ordrer op.

Settings / Indstillinger

Her finder du de overordnede indstillinger gældende for hele integrationen.

Kan du deaktivere / aktivere hele integrationen eller de enkelte moduler, hvis du skulle have brug for det, f.eks. hvis du er i gang med at teste.

Log

Her finder du loggen over alt, hvad der er overført med integrationen.

Brug denne i fejlsøgning, hvis du f.eks. mangler en ordre.

Foldes en overførsel ud, kan du se den overførte data i originalformat og i modtagersystemets format.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle systemer, der returnerer en godkendelse af, at en ordre er oprettet, så ved nogle systemer kan en ændring i loggen fremstå i stadiet “Overfører”, på trods af at overførslen er fuldent.

Ved indstillingerne til dit regnskab, kan du også se en særskilt log kaldet Order information, der viser, hvilke ordrer der er registreret i regnskabet.

 

God fornøjelse med din IEX integration