2/8: Ændring hos Shopify fremkalder fejl på beløb

Opdatering 5/8: Shopify har identificeret problemet

Udviklerne hos Shopify har identificeret årsagen og omfanget af problemet.

Efter udrulning af en OSS-feature (use_destination_based_taxable_currency), har flere Shopify-butiksejere i hele EU rettet henvendelse omkring upræcise udregninger af moms. Fejlene på udregningerne tyder på at vedrøre afrundingsmetoden.

Dette påvirker EU shops, der bruger andre valutaer end euro.

Der er ingen udmelding om, hvornår eller hvordan problemet forventes løst, men Shopify forsikrer om, at deres udviklere arbejder på sagen, og at det har høj prioritet.

 

Opdatering 5/8: Vi er i dialog med Shopify, og de undersøger problematikken.

Bemærk, at vi ikke kender til, hvordan og hvornår Shopify vil løse problematikken, og vi har ingen melding om, hvordan fejlen skal rettes på eksisterende ordrer, der er forkert udregnet.

 

2/8: Vi får i øjeblikket mange henvendelser vedrørende Shopify-ordrer, der ikke bliver overført korrekt. Dette skyldes en fejl hos Shopify, og der bør derfor rettes henvendelse til Shopify for en løsning.

Fejlbeskrivelse:
Fejlen er første gang indrapporteret hos os fredag eftermiddag, og vi har fejlsøgt over weekenden. Vi kan se, at fejlen ligger i den data, der modtages fra Shopify, og der er derfor ikke noget, vi kan gøre fra vores side for at løse udfordringen.

Fejlen kan observeres, hvis man tager en eller flere ordrer i Shopify-backenden fra fredag d. 30/7 eller senere og kontrollerer moms på ordren. I de fleste tilfælde vil man kunne observere, at moms ikke er korrekt udregnet og kan variere med op til 12 øres difference (største udsving, vi har observeret).

Sådan checker du, om du har fejlen:
Find ordre-totalen på en ordren.
Udregn selv moms-totalen ved at gange totalen med 0.2.
Hvis det udregnede beløb ikke er identisk med Shopifys visning af moms-totalen, er din ordre påvirket af fejlen.

Omfang:
Ud fra den data, vi har testet på, kan vi se, at der anvendes den korrekte momssats i Shopify, men at selve udregnsmetoden i Shopify simpelthen regner forkert. Hvad det skyldes, kan vi ikke svare på.

Vi har ikke kunnet identificere, hvad der forårsager det i Shopify, men må antage, at der er foretaget en ændring i en opdatering, der fremkalder fejlen.

Dette ikke er et problem, der er begrænset til Shopify Payments, da det også er observeret på betalinger med Quickpay eller MobilePay.

Ret henvendelse til Shopify:
IEX vil gerne gøre det klart, at alle ordrer, der er genereret med fejlen, ikke kan rettes til (af IEX). IEX kan ikke ændre beløbene på ordren og kan heller ikke genhente ordrerne med korrekte beløb, grundet metoden hvormed ordren er oprettet i Shopify. Kontakt derfor Shopify for en løsning på problematikken.

Har du fejlen på dine Shopify-ordrer, vil integrationen registrere en difference i forhold til de beløber, der registreres i regnskabet. Integrationen vil derfor ikke bogføre fakturaen, men oprette en kladde der manuelt kan rettes til i regnskabet.

Dette betyder, at IEX ikke kan afhjælpe situationen, og at fakturaer for perioden fra d. 30/7 skal kontrolleres manuelt.
Vi anbefaler, at man tager kontakt til Shopify for at løse dette, for at integrationen kan overføre korrekt igen.

Vi vil så vidt muligt selv rette henvendelse til Shopify, men vores kontakter findes i API-teamet, hvor dette er et problem, der skal løses i selve Shopifys kerne.

Vi holder dette indlæg opdateret med yderligere info og evt. fremtidige løsningsforslag.